Stort grattis till nätverket Gilla Trygghet och Socialdemokraterna på Tyresö som vann söndagens folkomröstning. 84% av Tyresöborna röstade nej till höjda avgifter i omsorgen. Trodde verkligen Alliansen på Tyresö att de kunde höja avgifterna för kommunens sjuka och äldre utan att kommuninvånarna skulle protestera? Kompisarna på Tyresö har fångat upp oron och bedrivit en mycket bra kampanj. Framgångskonceptet liknar det på Ekerö med tydligt budskap, nätverk och fokus på dialog och samtal.

Ett tydligt budskap – Vi gillar trygghet! Att snåla på gamla och sjuka är inte rätt väg att gå.

Bra ledarskap– Oppostionsrådet Anita Mattsson tog med stöd av AK-ordförande Marie Linder ledarskapet i kampanjen. Ansvaret delegerades inte vidare till någon annan. Kampanjplanen fastnade inte mellan kommunhus och AK-styrelse. Anitas glädje och närvaro gjorde att många medlemmar ville engagera sig. Hennes företrädare Martin Nilsson som startade folkomröstningskampanjen hade samma typ av ledarskap.

Folkrörelsen– Kampanjen knackade 10 000 dörrar, ringde 2000 samtal och fixade 7 gårdsfester. De som ville kampanjarbeta samlades på kick off med utbildning. Alla kampanjarbetare visste när, var och hur de kunde vara med.

Annonser