Jag spenderar ganska mycket av min lediga tid i spåren mellan Brantbrinks idrottsplats och Lida friluftsgård. Det är helt enkelt den bästa avkopplingen om du arbetar i en stillasittande och mötesintensiv bransch som jag gör. Nästan oavsett tid och dag för mina rundor så möter jag mycket folk. Ungdomar som tränar, ledare som förbereder, föräldrar som väntar och pensionärer med stavar. Brantan (som vi infödda säger) är helt enkelt en fantastisk samlingsplats för alla dem fått nog av stillasittande på fritiden.

Annonser