Mitt i semestern kom beskeded. Tullingepartiet har lyckats samla in tillräcklig många namn för att det ska bli en folkomrösning om kommundelning. Frågan om att dela Tullinge från resten Botkyrka har varit aktuell i åratal, det är nu dags att låta Botkyrkaborna folkomrösta om saken. För min egen del tror jag inte på en kommundelning.

Vi förlorar ekonomiskt Att bygga upp en egen kommunal apparat är mycket kostsamt. Behovet av investeringar de kommande åren är stort. I Tullinge bor många barnfamiljer och äldre som har rätt till en bra skola och omsorg. Det kräver stora investeringar. Investeringar som en liten kommun inte skulle klara av. Uppfattningen att vi blir rikare på egen hand stämmer helt enkelt inte. Detta är bekräftat av en oberoende utredning.

Farliga fördomar I debatten om kommundelning finns något som luktar unket. Det finns en vilja att dela upp människor i ”vi och dom”. Vissa Tullingepartister sprider bilden av hur ”dom andra” som bor i norra Botkyrka är. Det är en farlig syn. Jag tror på öppenhet, inte på fördomar.

Hur går vi vidare? I höst kommer Socialdemokraterna i Botkyrka diskutera frågan vidare. Liksom övriga partier. Jag hoppas och tror att mitt eget parti är självkritiska i den processen.

 
 
 
Annonser