Paulina Neuding skriver på ett obehagligt sätt om Mohammedbebisar. Tullingepartiet beskriver Tullinges särart och hur homogen kommundelen är. Statsministern definierar arbetslösheten utifrån om du är etnisk svensk eller ej. Låt oss vara försiktiga med att dela upp människor. Låt oss vara varsamma med orden.

 

Annonser