I höstas blev det klart att Ekeröborna skulle folkomrösta i frågan om utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget Ekerö Bostäder. I söndags gick man till valurnorna och i går fastställdes det slutgilitga valresultatet. 66 % av Ekeröborna röstade nej till utförsäljning av allmännyttan. Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) har meddelat att en utförsäljning inte längre är aktuell. Det var inte bara ett viktigt besked för Socialdemokraterna på Ekerö, det var ett viktigt besked för Socialdemokraterna i hela Stockholmsregionen. Det går att stressa Moderaterna till och med på en så stark hemmaplan som Ekerö! Kampanjombudsmannen Jill analyserar givetvis redan den kampanj som Socialdemokraterna på Ekerö/ nätverket Behåll Ekerö Bostäder bedrivit.

Ett tydligt budskap Kommunikationen till Ekeröborna var tydlig. Att sälja Ekerö Bostäder är en dålig affär. Samma budskap framgick i all kommunikation. Allt material och alla insändare i lokaltidningen utgick ifrån det övergripande budskapet.

En enkel kampanjorganisation  De organsationer och partier som sympatiserade med ett nej samlade sig i en övergripande kampanjorganisation. Informationen till alla som ville vara med och valarbeta var enkel. Tack vare kampanjtelefon, hemsida och facebookgrupp var det lätt att veta när, var och hur man kunde vara med och kampanja. Alla kampanjarbetare inbjöds till ett uppstartsmöte och fick utbildning.

Fokus på dörrknackning och dialog Nätverket Behåll Ekerö Bostäder knackade dörr i samtliga valdistrikt. Basen i kampanjen var alltså väl organiserad dörrknackning. Man genomförde även dialoginsatser i de lokala centrumen på Ekerö. Alla samtal noterades och återkopplades.

Hårt arbete, tydligt budskap och ledande företrädare som har koll på såväl budskap som metod lönar sig.

Annonser