Jag har ägnat kvällen åt att läsa kommundelningsutredningen. Kan låta nördigt men det berör mig. Utredningen är gjord av experter på Sveriges Kommuner och Landsting. Deras slutsats är att Tullinge inte skulle tjäna ekonomiskt på att bli en egen kommun. Kommunekonomi och skatteutjämning är nämligen mer komplicerat än vad Tullingepartiets enkla tabeller över skattekraft och befolkningssammansättning visar.  Utredarna ska nu presentera utredningen på en rad öppna möten med Botkyrkaborna. För Socialdemokraterna i Botkyrka innebär inte detta att vi kan andas ut. Valresultatet 2010 sa oss något. Det var ett bakslag.

Jag tror att vi behöver utveckla politiken för Tullinge på tre områden. 

 – En utvecklad lokaldemokrati

Tullingeborna vill ha mer att säga till om. Jag vill fortsätta utveckla lokaldemokratin. Det handlar om fler rådslag, bättre samråd och en budgetdialog tillsammans med invånarna.

 – En samhällsplanering som hänger med

Tullingeborna gillar inte växtvärk. Många vill bo här men infrastrukturen hänger inte med. Vi behöver hitta en metod där kommunen tillsammans med berörda (riksten AB, centrumägarna, SL, trafikverket m fl) samarbetar bättre kring kommande projekt. Jag vill också att varje kommundel ska ha sin egen budgetpott så att man snabbt kan åtgärda enklare brister i vår boendemiljö.

  – En skola där våra barn utvecklas

Tullingeborna skaffar barn. Det är en bra plats för barn att växa upp på men den behöver bli bättre. Jag vill arbeta för mindre grupper i förskolan, bättre utbildade lärare och en översyn av våra skollokaler.

Detta är mina punkter för Tullinge. Det handlar inte så mycket om fina ord eller stora processer, det handlar om att Tullinge ska funka ännu bättre. Vad tycker du? Har jag missat något? En del av det jag vill utveckla gäller hela kommunen annat är specifikt för Tullinge. Jag återkommer om det. Jag hoppas att fler lokala S-politiker är med och för dialog om utvecklingen i kommundelen där de bor och kommunen i helhet.

Annonser